Archive: سه شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۵

hamkari-daneshgah-3

۲۵

آبان۱۳۹۵
صیح امروز دکتر روزگار، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز به همراه مهندس خلیلی، مدیر IT دانشگاه با حضور در دفتر مهندس روزگار مدیر مخابرات منطقه فارس در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری دیدار و گفتگو کردند. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، در این دیدار مهندس روزگار ضمن خوش آمد ... ادامه مطلب
didar-shabakeh-4

۲۵

آبان۱۳۹۵
مهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس و سید حمید حسینی، رئیس اداره روابط عمومی، با حضور در حوزه معاونت شبکه با همکاران دیدار و گفتگو نمودند. به گزارش روابط عمومی مخابرات فارس، مهندس روزگار در این دیدار ضمن اشاره به اجرای ره نگاشت پنج ساله تحول در شرکت مخابرات ایران، اظهار ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';