Archive: یکشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۵

۱۷

۲۱

آذر۱۳۹۵
با افزایش چشمگیر مشترکان تلفن همراه در سال های اخیر، افزایش شمار ایستگاه های آنتن موبایل در مناطق مسکونی برای اپراتورهای تلفن همراه به  امری اجتناب ناپذیر و اجباری تبدیل گردیده است و این منجر به نگرانی هایی از حیث خطرساز بودن پرتو های پدید آمده از سایت های««BTS»»  شده ... ادامه مطلب
۵

۲۱

آذر۱۳۹۵
تعدادی از دانشجویان رشته روابط عمومی دانشکده خبردانشگاه علمی کاربردی شیراز با حضور در اداره روابط عمومی مخابرات منطقه فارس با سید حمید حسینی،رئیس اداره روابط عمومی و کارکنان این اداره دیدار کردند. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس،  به منظور آشنایی دانشجویان رشته روابط عمومی دانشکده خبردانشگاه علمی کاربردی ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';