Archive: چهارشنبه، ۱ دی ۱۳۹۵

۴

۰۱

دی۱۳۹۵
مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره مخابرات شهرستان فیروزآباد با حضور مهندس روزگار  مدیر مخابرات منطقه فارس، حسینی و سجادیان روسای اداره های روابط عمومی و حراست و جمعی از پرسنل این اداره در ساختمان مرکزی این اداره برگزار گردید.  به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان فارس، طی حکمی از ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';