Archive: یکشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۵

۱۵

۱۹

دی۱۳۹۵
هادی امین زاده رئیس منطقه 4 بانک شهر، علیزاده، معاون منطقه 4 بانک شهر ،  رستمی، رئیس شعبه مرکزی بانک شهر، اکرمی هم یار منطقه 4 بانک شهر با مهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس در روز یک شنبه مورخ 95/10/19 دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه ... ادامه مطلب
۶

۱۹

دی۱۳۹۵
جلسه گزارش عملکرد استان فارس در حوزه  FTTH  با حضور مهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس، مهندس تراکمه، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، مهندس ایزدی، معاون شبکه، مهندس یافتیان،رئیس کمیته FTTHو تعدادی از مدیران مخابرات منطقه فارس در روز پنج  شنبه مورخ 16/10/95 در دفتر مهندس روزگار برگزار گردید. به ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';