Archive: سه شنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

۱۹

بهمن۱۳۹۵

مزایده ۹۵/۵

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به فروش تعداد شش دستگاه خودرو از طریق مزایده / حراج بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';