Archive: چهارشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

img_9553

۲۷

بهمن۱۳۹۵
دوره آموزشی مدیریت مصرف انرژی با حضورمهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس؛ غلامدوست، معاون مالی و رئیس کمیته بهینه سازی  مصرف انرژی؛ حبیب الهی، مشاورامور مالی و کسب و کار مدیر منطقه ؛ جمعی از معاونان، مدیران، روسای مراکز و پرسنل مخابرات منطقه فارس توسط اداره آموزش و با همکاری ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';