Archive: یکشنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

۲۱

خرداد۱۳۹۶

آگهی مزایده شماره ۹۶/۳

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد شماره های رند تلفن ثابت خود را طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد واگذار نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات اداري به اداره خريد ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';