Archive: شنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۶

photo_%d9%a2%d9%a0%d9%a1%d9%a7-%d9%a0%d9%a7-%d9%a0%d9%a8_%d9%a1%d9%a3-%d9%a2%d9%a2-%d9%a5%d9%a1

۱۷

تیر۱۳۹۶
جلسه بررسی مراحل پیشرفت پروژه شبکه دولت با حضور مهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس؛ مهندس سهرابی، مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری فارس و جمعی از معاونین و مدیران مخابرات منطقه فارس،  امروز شنبه مورخ 17/04/96 در دفتر مدیر منطقه برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';