Archive: سه شنبه، ۲۰ تیر ۱۳۹۶

imagehandler-ashx

۲۰

تیر۱۳۹۶
مشتریان برای فعال کردن سرویس های هوشمند كشوري (IN) به دفاتر امور مشتریان  مخابرات منطقه در سراسر کشور  مراجعه کنند .  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران،  معاون امور مشتریان ضمن بیان این مطلب افزود: در پی درخواست هاي  متعدد مشتریان در زمینه ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';