Archive: شنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۶

arm-new

۰۷

مرداد۱۳۹۶
ساعت کاری کارکنان اداری مخابرات منطقه فارس از مورخ 96/5/8 لغایت 96/5/11 ازساعت 6:30 الی 14:45 می باشد.

۰۷

مرداد۱۳۹۶

مزایده ۵-۹۶

0  
شركت مخابرات ایران –  منطقه فارس در نظر دارد نسبت به فروش اجناس مازاد خود به شرح ذیل از طریق مزایده /حراج بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا  از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';