Archive: دوشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۶

۰۹

مرداد۱۳۹۶

مزایده ۴-۹۶

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از املاک مازاد خود به شرح ذیل از طريق مزايده / حراج بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';