Archive: شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

photo_%d9%a2%d9%a0%d9%a1%d9%a7-%d9%a0%d9%a8-%d9%a1%d9%a9_%d9%a1%d9%a3-%d9%a5%d9%a4-%d9%a1%d9%a1

۲۸

مرداد۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، مراسم بزرگداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر در نمازخانه مخابرات منطقه فارس در روز شنبه مورخ 95/5/28 با حضور پرسنل و تعدادی از آزادگان سرافراز برگزار گردید.
font-family: 'yekan';