Archive: دوشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۶

۰۳

مهر۱۳۹۶

مزایده شماره ۹۶/۷

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد شماره های رند تلفن ثابت خود را از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد واگذار نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات اداري به اداره ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';