Archive: چهارشنبه، ۵ مهر ۱۳۹۶

photo_%d9%a2%d9%a0%d9%a1%d9%a7-%d9%a0%d9%a9-%d9%a2%d9%a6_%d9%a1%d9%a3-%d9%a1%d9%a5-%d9%a2%d9%a1

۰۵

مهر۱۳۹۶
مدیران و کارکنان می بایست در راستای ارتقای سهم بازار،  افزایش درصد تحقق ADSL و رسیدن به سطح تعیین شده  از سوی شرکت مخابرات ایران تلاش نمایند. در جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه فارس که با حضور مهندس روزگار، و مدیران ارشد مخابرات در روزشنبه  مورخ 96/7/1 برگزار گردید، آغاز بکار ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';