Archive: یکشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۶

img03

۰۵

آذر۱۳۹۶
همزمان با فرارسیدن روز بسیج، پایگاه مقاومت مخابرات منطقه فارس  روز یکشنبه مورخ 96/9/5 با بسته پذیرایی از همکاران بسیجی استقابل کردند. شایان ذکر است، در زمان ورود همکاران موسیقی حماسی بسیجی و تصاویر مرتبط از طریق تلویزیون شهری پخش گردید.... ادامه مطلب

۰۵

آذر۱۳۹۶

تجدید آگهی مناقصه ۹۶/۱۰

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید 65 لینک رادیو ماکروویو در باندهای GHZ )   8، 13 ، 15 ، 18 و 23 ) با THROUGHPUT 1G بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد درصد ... ادامه مطلب

۰۵

آذر۱۳۹۶

آگهی مزایده ۹۶/۹

0  
شركت مخابرات ایران –  منطقه فارس در نظر دارد نسبت به فروش اجناس مازاد خود از طریق مزایده بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات اداري به اداره ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';