Archive: سه شنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۶

img_3890

۲۸

آذر۱۳۹۶
به منظور آشنایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت  با نحوه استفاده از نرم افزار جدید ارتباط با مشتریان تلفن همراه ، همایش آموزشی CRM و LTE با حضور مهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس؛ خانم احمدی، کارشناس اداره آموزش شرکت ارتباطات سیار؛ مهندس میرزاجانزاده، کارشناس شرکت هوآوی؛ مسئولان دفاتر پیشخوان دولت ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';