Archive: چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۶

۰-jeld-96-1

۰۲

اسفند۱۳۹۶
ویژه نامه الکترونیکی دانش آموزان ممتاز، فرزندان کارکنان مخابرات منطقه فارس منتشر شد به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، ویژه نامه دانش آموزان ممتاز سال تحصیلی 96-95 با عنوان "شکوفه های امید" با هدف تشویق و ترغیب فرزندان کارکنان مخابرات منطقه فارس به فراگیری علم و دانش تهیه و بصورت ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';