Archive: یکشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۷

photo_%d9%a2%d9%a0%d9%a1%d9%a8-%d9%a0%d9%a3-%d9%a2%d9%a6_%d9%a1%d9%a2-%d9%a1%d9%a0-%d9%a0%d9%a5

۰۵

فروردین۱۳۹۷
بررسی وضعیت ارتباطی شهرستان های فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین با حضور وزیر ارتباطات مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز یکشنبه مورخ 5/1/97 دراولین روزکاری ازشهرستان های فیروزآباد،فراشبند وقیروکارزین بازدید نمود. جلسه بررسی مشکلات ارتباطی شهرستان فیروزآباد، با حضورمهندس آذری جهرمی، وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات،سردار کرمپور، نماینده مردم شریف شهرستان های ... ادامه مطلب
tabric7

۰۵

فروردین۱۳۹۷
font-family: 'yekan';