Archive: جمعه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۷

۲۱

اردیبهشت۱۳۹۷
حضور بیش از 4000 نفر در همایش پیاده روی خانواده بزرگ مخابرات منطقه فارس در روز جهانی مخابرات همراه با سایر مخابرات مناطق در کشور پهناورمان ایران و در راستای سیاست های شرکت مخابرات ایران ، مخابرات منطقه فارس اقدام به برگزاری پیاده روی بزرگ خانوادگی با حضور مهندس ایزدی، ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';