Archive: یکشنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۷

imagehandler

۰۷

مرداد۱۳۹۷
شرکت مخابرات ایران به‌منظور اشاعه و فرهنگ‌سازی مفهوم «شعار» بر اساس وظایف و کارکردهای سازمان و تسهیل ارتباط بین برند و مخاطب، در نظر دارد شعاری برای سازمان از طریق فراخوان و با مشارکت عموم مردم انتخاب نماید. فراخوان انتخاب شعار شرکت مخابرات ایران تا ۱۰مرداد تمدید شد شرکت مخابرات ایران ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';