Archive: یکشنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

۱۰

۱۱

شهریور۱۳۹۷
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، مهندس ایزدی، مدیر مخابرات منطقه فارس؛ سه شنبه 6 شهریور ماه، راس ساعت 7:30 صبح، روز کاری خود را با بازدیدی سرزده از اداره مخابرات شهرستان فسا آغاز کرد. مهندس ایزدی در این دیدار ضمن حضور در ساختمان اداری از مراکز تلفنی این شهرستان ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';