Archive: سه شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۱۹۵-copy

۲۷

شهریور۱۳۹۷
شهروندان گرامی لطفا جهت ارائه شکایات در حوزه های تلفن ثابت (عدم واگذاری تلفن ثابت ،خدمات ارزش افزوده مانند : سرویس های شبکه هوشمند و ...) ، تلفن همراه(خدمات ارزش افزوده،خدمات مبتنی بر محتوا، اینترنت همراه، پوشش آنتن دهی و کیفیت سرویس های مکالمه و اینترنت) ، اینترنت ثابت (ADSL، ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';