Archive: شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۷

image_2018_10_20-9_56_4_285_ffo

۲۸

مهر۱۳۹۷
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، مهندس ایزدی: مدیر مخابرات منطقه، بهمراه معاونین در روز چهارشنبه مورخ 25/7/97، به منظور استفاده از پیشنهادات و نظرات کارکنان بخش خصوصی، با آنها دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار، نماینده کارکنان بخش خصوصی مسائل و مشکلات کارکنان، از جمله تعین زمان اجرای ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';