Archive: چهارشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۷

arm-new

۰۳

بهمن۱۳۹۷
بازدید تیم بازرسی طرح صیانت از حقوق شهروندی استانداری از مخابرات منطقه فارس روز دوشنبه مورخ 1/11/97 تیم بازرسی طرح صیانت از حقوق شهروندی استانداری فارس ضمن حضور در ساختمان مرکزی مخابرات منطقه فارس از فعالیت های مخابرات در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و تحقق اهداف تعیین شده در این ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';