Archive: یکشنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۷

sadri11-97

۰۷

بهمن۱۳۹۷
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید براهمیت و حمایت از فضای کسب و کار کشور و بهره مندی مطلوب مشتریان از خدمات با کیفیت گفت : با رویکرد مثبت در این زمینه و برای ایجاد رقابت سالم بین شرکت های دارنده پروانه، شرکت مخابرات ایران تمامی امور مربوط به ... ادامه مطلب

۰۷

بهمن۱۳۹۷

آگهی مناقصه شماره ۹۷/۳۰

0  
آگهي مناقصه شماره 97/30 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به واگذاری امور نگهداری مراکز کم ظرفیت و پرظرفیت ( شبکه کابل و هوایی ) و تلفن همگانی و تاسیسات خود در سطح استان بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعملهای اجرایی از ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';