Archive: دوشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

ostandari-1

۲۰

اسفند۱۳۹۷
روز یک شنبه مورخ 19/12/97 مهندس ایزدی، مدیر مخابرات منطقه فارس، ضمن حضور در دفتر دکتر رحیمی، استاندار فارس،  با وی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، دکتر رحیمی اظهار داشت: در حال حاضر کشور نیاز به فعالیت های  نو در زمینه همکاری با START UP ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';