Archive: چهارشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

۱۶

مرداد۱۳۹۸

آگهی تجدید مناقصه شماره ۹۸/۱۶

0  
آگهي تجدید مناقصه شماره 98/16 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید 500 عدد FAT 24کر و250 عدد FAT  48کر فیبر نوری همراه با آدابتور و بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات فنی موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';