برچسب : برگزاری اولین همایش FCP

برگزاری اولین همایش FCP

۲۴

آبان۱۳۹۴
ولین همایشFCP با حضور مهندس روزگار مدیر عامل شرکت مخابرات، اعضاء هیئت مدیره، معاونان،مدیران و روسای مخابرات شهرستانها، روسای مراکز شیراز و کارشناسان فنی، صبح امروز در سالن آمفی تئاتر شرکت مخابرات استان فارس برگزار گردید.
font-family: 'yekan';