برچسب : مخابرات استان فارس

۲۵

آذر۱۳۹۴

مناقصه ۵۰-۹۴

۰  
آگهي مناقصه شماره 50/94 شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد انجام امور نگهداری مراکز مخابراتی سطح استان در22 محور را بشرح ذیل بر اساس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.
padafankhabar

۲۴

آبان۱۳۹۴
صبح امروز مانور سراسری "قطعی برق، پشتیبانی، تغذیه و نیرو " هم زمان با سایر استانها با دستور مهندس کارگزا

۲۳

شهریور۱۳۹۴
تغییر شماره سامانه رفع خرابی تلفن ثابت استان فارس از 117 به 20117