برچسب : همراه اول

hamrahaval

۲۳

آذر۱۳۹۴
به گزارش ایسنا ، مشتركان اپراتورهاي مختلف تلفن همراه مي توانند با دريافت پرينتي از مكالمات خود به طور كامل در جريان قرار بگيرند كه دريك دوره زماني مشخص به چه ميزان و با چه شماره هايي تماس برقرار كرده اند.
font-family: 'yekan';