برچسب : کمسیون فنی مخابرات فارس

komesioon

۲۴

آبان۱۳۹۴
کمسیون فنی شرکت مخابرات با حضور مدیر عامل، اعضاء هیئت مدیره، معاونان، مدیران و روسای مخابرات شهرستانها و روسای مراکز شیراز برگزار گردید.
font-family: 'yekan';