فرم نظرسنجی پیمانکاران

نظر سنجی پیمانکاران، تأمین و تولید کنندگان

پرسشنامه زیر با هدف مطالعه رضایت پیمانکاران مختلف تهیه شده است. و تمامی پاسخ ها و پیشنهادهای شما جنبه نظرسنجی داشته و در کشف و شناسایی روش های افزایش رضایت موثر خواهد بود خواهشمند است با پاسخگویی دقیق و منصفانه به سوالات ما در جهت رسیدن به هدف فوق و نتیجه گیری صحیح یاری فرمائید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

font-family: 'yekan';