دسته : فراخوان

۱۶

شهریور۱۳۹۸
تجدیدفراخوان طراحی اِلِمان شهری پیاده رو   شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به طراحی اِلِمان شهری پیاده رو جلوی مجتمع اداری خود اقدام نماید. بدینوسیله از كليه معماران، طراحان، هنرمندان و متخصصان توانمند در زمینه طراحی اِلِمانهای شهری دعوت به عمل می آید طرحهای خود را بر ... ادامه مطلب

۲۷

مرداد۱۳۹۸
فراخوان طراحی اِلِمان شهری پیاده رو   شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به طراحی اِلِمان شهری پیاده رو جلوی مجتمع اداری خود اقدام نماید. بدینوسیله از كليه معماران، طراحان، هنرمندان و متخصصان توانمند در زمینه طراحی اِلِمانهای شهری دعوت به عمل می آید طرحهای خود را بر ... ادامه مطلب

۱۸

اردیبهشت۱۳۹۷

فراخوان شماره ۱-۹۷

۰  
آگهي فراخوان جهت شناسایی پیمانکاران ذیصلاح ( ارزیابی کیفی ) شماره 1/97 شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در راستای تحقق برون سپاری درزمینه های  تخصصی ذیل ، در نظر دارد نسبت به شناسایی، توان سنجی و رتبه بندی پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید لذا از تمامی شرکت هایی که دارای توانایی ... ادامه مطلب