دسته : مزایده‌ها

۱۱

تیر۱۳۹۸

آگهی مزایده شماره ۹۸/۳

0  
آگهي  مزایده شماره 98/3 (یک مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجاره یکی از ساختمان های خود به متراژ238متراعیانی وجمعا 430متر عرصه واقع در خیابان قصردشت نبش خیابان ولیعصر جنب مجتمع مرکزی مخابرات فارس (مکان سابق بانک ملی شعبه مخابرات)را از طریق مزایده عمومی بر ... ادامه مطلب

۲۱

خرداد۱۳۹۸

آگهی مزایده شماره ۹۸/۲

0  
آگهي  مزایده شماره 98/2 (یک مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجاره سالن گیم کلاب مجتمع فرهنگی ورزشی خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی ؛ دعوت بعمل مي آيد پس ... ادامه مطلب

۲۵

اردیبهشت۱۳۹۸

مزایده ۹۸/۱

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظردارد نسبت به فروش اجناس مستعمل و ضایعاتی خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید  ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات اداري ... ادامه مطلب

۰۲

بهمن۱۳۹۷

آگهی تجدید مزایده شماره ۹۷/۱

0  
آگهي  تجدید مزایده شماره 97/1 (نوبت دوم ) ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجاره ساختمان جنب ساختمان مرکزی  خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه دفاتر پیشخوان خدمات دولت سطح A و B ... ادامه مطلب

۰۱

دی۱۳۹۷
آگهي  تجدید مزایده شماره 97/1 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجاره ساختمان جنب ساختمان مرکزی  خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه دفاتر پیشخوان خدمات دولت سطح A و B واجد شرايط ... ادامه مطلب

۱۴

آذر۱۳۹۷

آگهی مزایده شماره ۹۷/۲

0  
آگهي  مزایده شماره 97/2 ( یک مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به فروش اجناس مستعمل و ضایعاتی خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید  ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي آيد ... ادامه مطلب

۰۵

آذر۱۳۹۷

آگهی مزایده شماره ۹۷/۱

0  
آگهي  مزایده شماره 97/1 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد جهت ارائه خدمات سرویس های همراه اول و امور مرتبط نسبت به اجاره بخشی از ساختمان مرکزی خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه دفاتر ... ادامه مطلب

۱۹

دی۱۳۹۶

مزایده شماره ۹۶-۱۱

0  
آگهي مزایده شماره 11/96 شركت مخابرات ایران –  منطقه فارس در نظر دارد نسبت به فروش انواع کابل­ ( نوری، مخابراتی ، برقی ) ضایعاتی خود از طریق مزایده بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي ... ادامه مطلب

۲۵

آذر۱۳۹۶

آگهی مزایده ۹۶/۱۰

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد شماره های رند تلفن ثابت خود در سطح استان را از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد واگذار نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات ... ادامه مطلب

۰۸

آبان۱۳۹۶

آگهی مزایده ۹۶/۸

0  
شركت مخابرات ایران –  منطقه فارس در نظر دارد نسبت به فروش تعداد دو دستگاه خودرو از طریق مزایده / حراج بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';