دسته : مزایده‌ها

۲۱

بهمن۱۳۹۸

آگهی مزایده شماره ۹۸/۶

۰  
آگهي  مزایده شماره 98/6 شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظردارد نسبت به فروش اجناس مستعمل و ضایعاتی خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید  ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل ... ادامه مطلب

۰۸

بهمن۱۳۹۸

آگهی مزایده شماره ۹۸/۵

۰  
آگهي  مزایده شماره 98/5 شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظردارد نسبت به فروش 303عدد قرقره فلزی خالی در سایزهای مختلف خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید  ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ... ادامه مطلب

۲۳

مرداد۱۳۹۸

آگهی تجدید مزایده شماره ۹۸/۴

۰  
آگهي  تجدید مزایده شماره 98/4 (دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجاره مجموعه آبی، سالن های غذا خوری و ورزشی خود واقع در خیابان قصردشت جنب مجتمع مرکزی مخابرات فارس از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا ... ادامه مطلب

۰۶

مرداد۱۳۹۸

آگهی مزایده شماره ۹۸/۴

۰  
آگهي  مزایده شماره 98/4 (دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجاره مجموعه آبی، سالن های غذا خوری و ورزشی خود واقع در خیابان قصردشت نبش خیابان ولیعصر جنب مجتمع مرکزی مخابرات فارس از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ... ادامه مطلب

۰۵

مرداد۱۳۹۸

آگهی تجدید مزایده شماره ۹۸/۳

۰  
آگهي تجدید مزایده شماره 98/3 (یک مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجاره یکی از ساختمان های خود به متراژ238متراعیانی وجمعا 430متر عرصه واقع در خیابان قصردشت نبش خیابان ولیعصر جنب مجتمع مرکزی مخابرات فارس (مکان سابق بانک ملی شعبه مخابرات) از طریق مزایده عمومی ... ادامه مطلب

۱۱

تیر۱۳۹۸

آگهی مزایده شماره ۹۸/۳

۰  
آگهي  مزایده شماره 98/3 (یک مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجاره یکی از ساختمان های خود به متراژ238متراعیانی وجمعا 430متر عرصه واقع در خیابان قصردشت نبش خیابان ولیعصر جنب مجتمع مرکزی مخابرات فارس (مکان سابق بانک ملی شعبه مخابرات)را از طریق مزایده عمومی بر ... ادامه مطلب

۲۱

خرداد۱۳۹۸

آگهی مزایده شماره ۹۸/۲

۰  
آگهي  مزایده شماره 98/2 (یک مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجاره سالن گیم کلاب مجتمع فرهنگی ورزشی خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی ؛ دعوت بعمل مي آيد پس ... ادامه مطلب

۲۵

اردیبهشت۱۳۹۸

مزایده ۹۸/۱

۰  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظردارد نسبت به فروش اجناس مستعمل و ضایعاتی خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید  ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات اداري ... ادامه مطلب

۰۲

بهمن۱۳۹۷

آگهی تجدید مزایده شماره ۹۷/۱

۰  
آگهي  تجدید مزایده شماره 97/1 (نوبت دوم ) ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجاره ساختمان جنب ساختمان مرکزی  خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه دفاتر پیشخوان خدمات دولت سطح A و B ... ادامه مطلب

۰۱

دی۱۳۹۷
آگهي  تجدید مزایده شماره 97/1 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجاره ساختمان جنب ساختمان مرکزی  خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه دفاتر پیشخوان خدمات دولت سطح A و B واجد شرايط ... ادامه مطلب