دسته : مزایده‌ها

۲۵

اردیبهشت۱۳۹۸

مزایده ۹۸/۱

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظردارد نسبت به فروش اجناس مستعمل و ضایعاتی خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید  ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات اداري ... ادامه مطلب

۰۲

بهمن۱۳۹۷

آگهی تجدید مزایده شماره ۹۷/۱

0  
آگهي  تجدید مزایده شماره 97/1 (نوبت دوم ) ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجاره ساختمان جنب ساختمان مرکزی  خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه دفاتر پیشخوان خدمات دولت سطح A و B ... ادامه مطلب

۰۱

دی۱۳۹۷
آگهي  تجدید مزایده شماره 97/1 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجاره ساختمان جنب ساختمان مرکزی  خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه دفاتر پیشخوان خدمات دولت سطح A و B واجد شرايط ... ادامه مطلب

۱۴

آذر۱۳۹۷

آگهی مزایده شماره ۹۷/۲

0  
آگهي  مزایده شماره 97/2 ( یک مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به فروش اجناس مستعمل و ضایعاتی خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید  ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي آيد ... ادامه مطلب

۰۵

آذر۱۳۹۷

آگهی مزایده شماره ۹۷/۱

0  
آگهي  مزایده شماره 97/1 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد جهت ارائه خدمات سرویس های همراه اول و امور مرتبط نسبت به اجاره بخشی از ساختمان مرکزی خود از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه دفاتر ... ادامه مطلب

۱۹

دی۱۳۹۶

مزایده شماره ۹۶-۱۱

0  
آگهي مزایده شماره 11/96 شركت مخابرات ایران –  منطقه فارس در نظر دارد نسبت به فروش انواع کابل­ ( نوری، مخابراتی ، برقی ) ضایعاتی خود از طریق مزایده بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي ... ادامه مطلب

۲۵

آذر۱۳۹۶

آگهی مزایده ۹۶/۱۰

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد شماره های رند تلفن ثابت خود در سطح استان را از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد واگذار نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات ... ادامه مطلب

۰۸

آبان۱۳۹۶

آگهی مزایده ۹۶/۸

0  
شركت مخابرات ایران –  منطقه فارس در نظر دارد نسبت به فروش تعداد دو دستگاه خودرو از طریق مزایده / حراج بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات ... ادامه مطلب

۰۳

مهر۱۳۹۶

مزایده شماره ۹۶/۷

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد شماره های رند تلفن ثابت خود را از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد واگذار نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات اداري به اداره ... ادامه مطلب

۰۹

مرداد۱۳۹۶

مزایده ۴-۹۶

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از املاک مازاد خود به شرح ذیل از طريق مزايده / حراج بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';