دسته : فراخوان‌ها

۱۶

شهریور۱۳۹۸
تجدیدفراخوان طراحی اِلِمان شهری پیاده رو   شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به طراحی اِلِمان شهری پیاده رو جلوی مجتمع اداری خود اقدام نماید. بدینوسیله از كليه معماران، طراحان، هنرمندان و متخصصان توانمند در زمینه طراحی اِلِمانهای شهری دعوت به عمل می آید طرحهای خود را بر ... ادامه مطلب

۲۷

مرداد۱۳۹۸
فراخوان طراحی اِلِمان شهری پیاده رو   شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به طراحی اِلِمان شهری پیاده رو جلوی مجتمع اداری خود اقدام نماید. بدینوسیله از كليه معماران، طراحان، هنرمندان و متخصصان توانمند در زمینه طراحی اِلِمانهای شهری دعوت به عمل می آید طرحهای خود را بر ... ادامه مطلب