دسته : مناقصه‌ها

۲۵

اردیبهشت۱۳۹۸

مناقصه شماره ۹۸/۷

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام  عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری و شبکه کابل به منظور ترمیم و بهینه سازی آب بردگیهای کلیه مسیرهای فیبرنوری در سطح استان  بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. ... ادامه مطلب

۲۲

اردیبهشت۱۳۹۸

آگهی تمدید مهلت مناقصه شماره ۹۸/۵

0  
آگهي تمدید مهلت مناقصه شماره 98/5 بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه مذکور (حفاری و کابل کشی فیبرنوری سه راهی قلات به تنگ خیاره و سایتهای بین مسیر MCI-MTN-GSM-HIWEB از سه راهی آبنو به مرکز تلفن بانش) تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 30/2/98 تمدید میگردد. جهت دریافت ... ادامه مطلب

۲۲

اردیبهشت۱۳۹۸

آگهی تمدید مهلت مناقصه شماره ۹۸/۴

0  
آگهي تمدید مهلت مناقصه شماره 4/98 بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه مذکور (حفاری و کابلکشی فیبرنوری و توسعه شبکه کابل افزر شمالی ، افزرجنوبی ، باغ نو و اسلام آباد شهرستان قیر ) تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه  30/2/98 تمدید میگردد. جهت دریافت اسناد مناقصه ... ادامه مطلب

۲۲

اردیبهشت۱۳۹۸

آگهی تمدید مهلت مناقصه شماره ۹۸/۳

0  
آگهي تمدید مهلت مناقصه شماره 3/98   بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه مذکور (حفاری و کابلکشی فیبرنوری سه راهی آبنو مسیر اتوبان جدید شیراز – اصفهان به سمت مشهد بیلو و خانیمن و سایتهای بین راه MCI-MTN-GSM-HIWEB) تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه  30/2/98 تمدید میگردد. جهت ... ادامه مطلب

۲۲

اردیبهشت۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۶

0  
آگهي مناقصه شماره 98/6 ( یک مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید سه قلم کابل دراپ  بشرح ذیل و بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد درصد ریالی اقدام نماید. لذا از كليه تولید ... ادامه مطلب

۲۱

اردیبهشت۱۳۹۸

آگهی تمدید مهلت مناقصه شماره ۹۸/۲

0  
بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه مذکور (خرید 30 لینک رادیو IP BACE) تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه  28/2/98 تمدید میگردد. جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا را کلیک نمایید.

۲۱

اردیبهشت۱۳۹۸

آگهی تمدید مهلت مناقصه شماره ۹۸/۱

0  
بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه مذکور (خرید انواع کابل ژله فیلد خاکی ) به شرح جدول ذیل ، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه  28/2/98 تمدید میگردد. 1 کابل 04/20 ژله فیلد خاکی 3000 متر 5 کابل 04/100 ژله فیلد خاکی 18000 متر 2... ادامه مطلب

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۸

مناقصه شماره ۹۸/۵

0  
آگهي مناقصه شماره 98/5 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری سه راهی قلات به تنگ خیاره و سایت های بین مسیر  ( MCI-MTN-GSM-HIWEB ) و از سه راهی ابنو تا مرکز تلفن بانش بر اساس مشخصات موجود ... ادامه مطلب

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۸

مناقصه شماره ۹۸/۴

0  
آگهي مناقصه شماره 98/4 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام  عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری افزر شمالی، افزر جنوبی، باغ نو، اسلام آباد شهرستان قیر بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا ... ادامه مطلب

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۸

مناقصه شماره ۹۸/۳

0  
آگهي مناقصه شماره 98/3 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری سه راهی ابنو مسیر اتوبان جدید شیراز - اصفهان بسمت مشهد بیلو و خانمین و سایت های بین راه ( MCI-MTN-GSM-HIWEB ) بر اساس مشخصات موجود در ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';