دسته : مناقصه‌ها

۲۶

شهریور۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۲۴

0  
آگهي مناقصه شماره 98/24 شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجرای  فونداسیون اوت دور، فنس کشی ، و اجرای گراند ،نصب دکل  و TI  در 3 محور استان بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا از ... ادامه مطلب

۲۶

شهریور۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۲۳

0  
آگهي مناقصه شماره 98/23 شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجرای   TI در 30 نقطه از استان بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد ... ادامه مطلب

۲۶

شهریور۱۳۹۸

آگهی تجدید مناقصه شماره ۹۸/۲۱

0  
آگهي تجدید مناقصه شماره 98/21 (دو  مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید35 قلم تجهیزات مصرفی فیبر نوری (پچ کورد،پیکتل،آدابتور و تضعیف کننده) بر اساس مشخصات موجود در اسناد مناقصه و استاندارد شرکت مخابرات ایران از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا از كليه ... ادامه مطلب

۲۶

شهریور۱۳۹۸
آگهي نوبت سوم تجدید مناقصه شماره 98/11 شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات فیبرنوری شهرستان سپیدان : سایتهای  ایرانسل  (8990) و همراه اول  (0860) به مرکز سپیدان ، فیبرنوری روستایی (1826) رودشیر به مفصل فیبر سپیدان – مهرنجان ، فیبرنوری روستایی (1802) ممبلو به ... ادامه مطلب

۱۲

شهریور۱۳۹۸

آگهی تمدید مهلت مناقصه شماره ۹۸/۱۹

0  
 آگهي تمدید مهلت مناقصه شماره 98/19 بدینوسیله به اطلاع کلیه شركت کنندگان در مناقصه  نگهداری مراکز کم ظرفیت و پر ظرفیت (شبکه کابل وهوایی)،تلفن همگانی،تاسیسات وتجهیزات ACCESS  میرساند مهلت تحویل پاکتها تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ  98/06/24 تمدید میگردد. جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا را کلیک نمایید.

۰۴

شهریور۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۲۲

0  
آگهي مناقصه شماره 98/22 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری سه راهی قلات به تنگ خیاره و سایت های بین مسیر  ( MCI-MTN-GSM-HIWEB ) و از سه راهی ابنو تا مرکز تلفن بانش بر اساس مشخصات موجود ... ادامه مطلب

۰۴

شهریور۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۲۱

0  
آگهي مناقصه شماره 98/21 (دو  مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید35 قلم تجهیزات مصرفی فیبر نوری (پچ کورد،پیکتل،آدابتور و تضعیف کننده) بر اساس مشخصات موجود در اسناد مناقصه و استاندارد شرکت مخابرات ایران از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا از كليه تولیدکنندگان ... ادامه مطلب

۳۰

مرداد۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۲۰

0  
آگهي مناقصه شماره 98/20 (دو  مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید 4 قلم انواع اسپلیتر قلمی (SC(UPC براساس استاندارد شرکت مخابرات ایران به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا از كليه تولیدکنندگان حقوقی واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد پس ... ادامه مطلب

۲۳

مرداد۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۱۹

0  
آگهي مناقصه شماره 98/19 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به واگذاری امور نگهداری مراکز کم ظرفیت و پر ظرفیت (شبکه کابل وهوایی)،تلفن همگانی ،تاسیسات وتجهیزات ACCESS خود در سطح استان بر اساس مشخصات موجود در اسناد ودستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی  ... ادامه مطلب

۱۶

مرداد۱۳۹۸

آگهی تجدید مناقصه شماره ۹۸/۱۶

0  
آگهي تجدید مناقصه شماره 98/16 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید 500 عدد FAT 24کر و250 عدد FAT  48کر فیبر نوری همراه با آدابتور و بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات فنی موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';