دسته : مناقصه‌ها

۲۳

تیر۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۱۶

0  
آگهي مناقصه شماره 98/16 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید 500 عدد FAT 24کر و250 عدد FAT  48کر فیبر نوری همراه با آدابتور و بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات فنی موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ... ادامه مطلب

۱۹

تیر۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۱۵

0  
آگهي مناقصه شماره 98/15 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید یک پک کامل جی پی اس سه فرکانسه همراه با متعلقات بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات فنی موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا از ... ادامه مطلب

۱۱

تیر۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۱۴

0  
آگهي مناقصه شماره 98/14 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید البسه نگهبانان  بر اساس مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی ... ادامه مطلب

۰۳

تیر۱۳۹۸

آگهی تجدید مناقصه شماره ۹۸/۱۱

0  
آگهي تجدید مناقصه شماره 98/11 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام  عملیات اجرای فیبرنوری شهرستان سپیدان : سایتهای  ایرانسل  (8990) و همراه اول  (0860) به مرکز سپیدان ، فیبرنوری روستایی (1826) رودشیر به مفصل فیبر سپیدان – مهرنجان ، فیبرنوری روستایی (1802) ... ادامه مطلب

۰۳

تیر۱۳۹۸

آگهی تجدید مناقصه شماره ۹۸/۱۰

0  
آگهي تجدید مناقصه شماره 98/10 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام  عملیات اجرای فیبرنوری 24 کر سده به سایت ایرانسل (9079 ) فیبرنوری 48 کر سده تا خسرو شیرین و محمدآباد – فیبرنوری 24 کر خسروشیرین تا فتح آباد  و سایتهای بین ... ادامه مطلب

۰۳

تیر۱۳۹۸

آگهی تجدید مناقصه شماره ۹۸/۹

0  
آگهي تجدید  مناقصه شماره 98/9 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام عملیات اجرای فیبرنوری  USO مربوط به طرحهای گلار ، کوره  بیدشهر ، هیرم و سایتهای بین مسیر بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی ... ادامه مطلب

۰۳

تیر۱۳۹۸

آگهی تجدید مناقصه شماره ۹۸/۸

0  
آگهي تجدید مناقصه شماره 98/8 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام  عملیات اجرای فیبرنوری USO مربوط به طرحهای اوز ، کهنه قدیم و جدید ، اسلام آباد ، قلات و سایتهای بین مسیر بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های ... ادامه مطلب

۰۲

تیر۱۳۹۸
آگهي  تجدید مناقصه شماره 98/12 ( یک مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید سه قلم انواع کابل ایرکور کانالی بشرح ذیل و بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد درصد ریالی اقدام نماید. لذا ... ادامه مطلب

۱۹

خرداد۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۱۳

0  
آگهي مناقصه شماره 98/13 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجرای swap و جمع آوری سایتهای GSM محور 1 شمال استان بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی ... ادامه مطلب

۱۸

خرداد۱۳۹۸

آگهی تجدید مناقصه شماره ۹۸/۷

0  
آگهي تجدید مناقصه شماره 98/7 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام  عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری و شبکه کابل به منظور ترمیم و بهینه سازی آب بردگیهای کلیه مسیرهای فیبرنوری در سطح استان  بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';