دسته : مناقصه‌ها

۲۰

آذر۱۳۹۸

آگهی تجدید مناقصه شماره ۹۸/۳۰

0  
آگهي تجدید مناقصه شماره 98/30 شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری لطیفی به سمت دو راهی دورز و سایبان بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام ... ادامه مطلب

۱۳

آذر۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۳۲

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد اجرای عملیات فیبرنوری مرکز مخابرات سپیدان به مرکز کمهر، فیبرنوری سایت تربیت بدنی تا دست پیچ، فیبر کمهر به سپیدان ، فیبرنوری مرکز سپیدان  به سایتهای همراه اول ، ایرانسل و های وب ، فیبرنوری مرکز مارگون به سایت ... ادامه مطلب

۰۶

آذر۱۳۹۸

آگهی تجدید مناقصه شماره ۹۸/۲۷

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجرای کامل فونداسیون  ، فنس کشی ، اجرای گراند، نصب دکل وعملیات TI  در2 محوردر محدوده شهرستان شیراز بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا از ... ادامه مطلب

۲۹

آبان۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۲۸

0  
آگهي مناقصه شماره 98/28 شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری شهرستان سپیدان فیبرنوری سه راهی هرابال به ابنو سپیدان بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام ... ادامه مطلب

۲۹

آبان۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۲۹

0  
آگهي مناقصه شماره 29/98 شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری مخابرات شیراز(صدرا) طرح CODو کابل کشی فیبر نوری 26هکتاری و البرز صدرا بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق ... ادامه مطلب

۲۹

آبان۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۳۰

0  
آگهي مناقصه شماره 30/98 شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری لطیفی به سمت دو راهی دورز و سایبان بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. ... ادامه مطلب

۲۹

آبان۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۳۱

0  
آگهي مناقصه شماره 98/31 شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری محور یک شیراز (مرکز صدرا-غدیر-دستغیب-ایمان شیراز) بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از ... ادامه مطلب

۱۲

آبان۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۲۷

0  
آگهي مناقصه شماره 98/27 شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجرای کامل فونداسیون  ، فنس کشی ، اجرای گراند، نصب دکل وعملیات TI  در2 محوردر محدوده شهرستان شیراز بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا از ... ادامه مطلب

۰۴

آبان۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۲۶

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری شهرستان شیراز طرح CODو کابل کشی فیبر نوری بلوار حسینی الهاشمی بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از كليه اشخاص حقیقی و ... ادامه مطلب

۳۰

مهر۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۲۵

0  
آگهي مناقصه شماره 98/25 شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجرای  فونداسیون ، فنس کشی ، و اجرای گراند ،نصب دکل ، و TI  در 2 محور در سطح استان بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';