دسته : مناقصه‌ها

۱۲

خرداد۱۳۹۵

آگهی مناقصه شماره ۹۵/۲

0  
آگهي مناقصه شماره 2/95 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید انواع یونیت DWDM – SDH جهت سیستم های بین شهری استان بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد درصد ریالی اقدام نماید ، ... ادامه مطلب

۰۸

خرداد۱۳۹۵

آگهی مناقصه شماره ۱/۹۵

0  
آگهي مناقصه شماره 1/95 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات تغذیه و نیرو بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد درصد ریالی اقدام نماید ، لذا از كليه تولید کنندگان حقوقی داخلی ... ادامه مطلب

۲۶

بهمن۱۳۹۴

مناقصه ۵۸-۹۴

0  
آگهي مناقصه شماره 58/94 شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات توسعه موضعی شیراز بر اساس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، ، لذا از كليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ... ادامه مطلب

۲۹

دی۱۳۹۴

تجدید مناقصه شماره ۲۰-۹۴

0  
آگهي تجدید مناقصه شماره 20/94 شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات دیتا به شرح مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد در صد ریالی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان مهندسی و اجرایی کشور اقدام نماید ، لذا از كليه تامین کنندگان ... ادامه مطلب

۲۶

دی۱۳۹۴

مناقصه شماره۵۷-۹۴

0  
آگهي مناقصه شماره 57/94 شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات حفاری و کابلکشی خاکی نوری شهرک صنعتی شیراز بر اساس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، ، لذا از كليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد ... ادامه مطلب

۲۶

دی۱۳۹۴

مناقصه شماره ۵۵-۹۴

0  
آگهي مناقصه شماره 55/94 شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 10 عدد کارت 3096 RC- 16PORTS G.S FRONT CARD- PATTON به شرح مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد در صد ریالی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان مهندسی و اجرایی کشور ... ادامه مطلب

۲۰

دی۱۳۹۴

مناقصه ۵۱-۹۴

0  
آگهي مناقصه شماره 51/94 شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد تهیه و نصب قفسه بندی ، موزائیک فرش و برق و تاسیسات انبار تختی خود را بر اساس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا از كليه پیمانکاران واجد شرايط دعوت ... ادامه مطلب

۱۲

دی۱۳۹۴

مناقصه ۵۴-۹۴

0  
آگهي مناقصه شماره 53/94 شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید 1/000/000 متر سیم رانژه دو نخ 06 سفید / مشکی بر اساس مشخصات فنی موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد در صد ریالی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان مهندسی و اجرایی ... ادامه مطلب

۰۷

دی۱۳۹۴

مناقصه ۵۲-۹۴

0  
آگهي مناقصه شماره 52/94 شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد انجام امور پاسخگویی مرکز تماس تلفن همراه اول (9990-09129990) خود را طبق استاندارد های کمی و کیفی شرکت ارتباطات سیار از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید ، لذا از كليه پیمانکاران واجد شرايط که دارای گواهی صلاحیت ... ادامه مطلب

۰۶

دی۱۳۹۴

تجدید مناقصه ۴۴-۹۴

0  
آگهي تجدید مناقصه شماره 44/94 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات توسعه شبکه کابل شهرک نیروی انتظامی مرکز غدیر شیراز بر اساس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، ، لذا از كليه پیمانکاران ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';