دسته : مناقصه‌ها

۱۷

اردیبهشت۱۳۹۶

۹۶/۰۱

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید ده عدد کابینت OUT DOOR کافوی نوری همراه با سیستم COOLING و ماژول تغذیه 48 ولت با ظرفیت 1000 پورت بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد درصد ... ادامه مطلب

۱۱

اسفند۱۳۹۵

تجدید مزایده ۹۵/۴

0  
آگهي تجدید مزایده شماره 4/95 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد بهره برداری از سالن غذا خوری و کافی شاپ ولیعصر خود را از طریق مزایده عمومی بر اساس مشخصات موجود در اسناد به پیمانکار واگذار نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و ... ادامه مطلب

۲۶

بهمن۱۳۹۵

مزایده ۹۵/۶

0  
آگهي مزایده شماره 95/6 شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به فروش اجناس مازاد خوداز طریق مزایده بر اساس مشخصات موجود در اسناد اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط ؛ دعوت بعمل مي آيد پس از نشر آگهی در ساعات اداري ... ادامه مطلب

۲۵

دی۱۳۹۵
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات مورد نیاز توسعه شبکه دیتای خود بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد درصد ریالی اقدام نماید ، لذا از كليه تامین کنندگان حقوقی داخلی واجد شرايط ... ادامه مطلب

۰۶

دی۱۳۹۵

مناقصه ۲۳-۹۵

0  
آگهي  مناقصه شماره 23/95 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید 480 سلول باتری به همراه متعلقات مربوطه ( به طول 6/36 و عرض 8/16 و ارتفاع 5/32 - سانتی متر ) بر اساس مشخصات فنی موجود در اسناد از طریق مناقصه ... ادامه مطلب

۰۴

دی۱۳۹۵

مناقصه شماره ۲۲-۹۵

0  
آگهي  مناقصه شماره 22/95 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات مورد نیاز توسعه شبکه دیتای خود بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد درصد ریالی اقدام نماید ، لذا از ... ادامه مطلب

۰۳

آبان۱۳۹۵
آگهي مناقصه شماره 20/95 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران - منطقه فارس در نظر دارد اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری ابنو به هرابال بیضا را بر اساس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا از كليه ... ادامه مطلب

۲۸

مهر۱۳۹۵

مناقصه ۱۹-۹۵

0  
مناقصه 19-95 مناقصه محدود با موضوع خرید (تأمین) 5 لینک STM1 جهت دریافت فایل اسناد مناقصه اینجا را کلیک نمایید

۰۶

مرداد۱۳۹۵

مناقصه ۷-۹۵

0  
آگهي مناقصه شماره 7/95 ( دو مرحله ای )   شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به تامین 116 دستگاه / ماه خودرو سواری بشرح ذیل و متوسط 4250 ساعت / ماه خودرو بر اساس مشخصات فنی موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید،  لذا ... ادامه مطلب

۲۸

تیر۱۳۹۵

مناقصه شماره ۳-۹۵

0  
آگهي تجدید مناقصه شماره 3/95 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید 47 عدد انواع کارتهای IMS / NGN بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد درصد ریالی اقدام نماید ، لذا از كليه ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';