دسته : مناقصه‌ها

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۸

مناقصه شماره ۹۸/۵

0  
آگهي مناقصه شماره 98/5 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری سه راهی قلات به تنگ خیاره و سایت های بین مسیر  ( MCI-MTN-GSM-HIWEB ) و از سه راهی ابنو تا مرکز تلفن بانش بر اساس مشخصات موجود ... ادامه مطلب

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۸

مناقصه شماره ۹۸/۴

0  
آگهي مناقصه شماره 98/4 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام  عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری افزر شمالی، افزر جنوبی، باغ نو، اسلام آباد شهرستان قیر بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا ... ادامه مطلب

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۸

مناقصه شماره ۹۸/۳

0  
آگهي مناقصه شماره 98/3 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری سه راهی ابنو مسیر اتوبان جدید شیراز - اصفهان بسمت مشهد بیلو و خانمین و سایت های بین راه ( MCI-MTN-GSM-HIWEB ) بر اساس مشخصات موجود در ... ادامه مطلب

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۸

مناقصه شماره ۹۸/۲

0  
آگهي مناقصه شماره 98/2 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید 30 لینک رادیو IP BASE همراه با متعلقات مربوطه بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد درصد ریالی اقدام نماید. لذا از ... ادامه مطلب

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۸

مناقصه شماره ۹۸/۱

0  
آگهي مناقصه شماره 1/98 ( یک مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید هفت قلم انواع کابل ژله فیلد خاکی بشرح ذیل و بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد درصد ریالی اقدام نماید. ... ادامه مطلب

۱۶

بهمن۱۳۹۷

آگهی مناقصه شماره ۹۷/۳۲

0  
آگهي مناقصه شماره 97/32 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به جمع آوری و swap سایتهای GSM محور 3 جنوب استان   بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی و ... ادامه مطلب

۱۶

بهمن۱۳۹۷

آگهی مناقصه شماره ۹۷/۳۱

0  
آگهي مناقصه شماره 97/31 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به نصب تجهیزات 4G  و SWAP 2G  سایتهای روستایی استان فارس و جمع آوری تجهیزات SWAP شده قدیمی و بسته بندی و تحویل به انبار  بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های ... ادامه مطلب

۱۵

بهمن۱۳۹۷
آگهي تجدید مناقصه شماره 97/21 (نوبت دوم) ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد اجرای دائری و کابلکشی فیبر نوری داخلی مشترکین  FTTH در مراکز حضرتی ،مدرس ،فیاض بخش ،وصال و سعدیه واقع در شهرستان شیراز را براساس مشخصات فنی موجود در اسناد و دستورالعملهای اجرایی ... ادامه مطلب

۰۷

بهمن۱۳۹۷

آگهی مناقصه شماره ۹۷/۳۰

0  
آگهي مناقصه شماره 97/30 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به واگذاری امور نگهداری مراکز کم ظرفیت و پرظرفیت ( شبکه کابل و هوایی ) و تلفن همگانی و تاسیسات خود در سطح استان بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعملهای اجرایی از ... ادامه مطلب

۰۲

بهمن۱۳۹۷

آگهی تجدید مناقصه شماره ۹۷/۲۶

0  
آگهي  تجدید مناقصه شماره 97/26 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید 380 شاخه لوله آتش خوار ( پاس 2 و 3 ) جهت استفاده برروی دیگهای بخار  ib/hr14000 ( 7 تن ) بر اساس استاندارد و مشخصات موجود در اسناد از طریق ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';