دسته : مناقصه‌ها

۰۲

تیر۱۳۹۸
آگهي  تجدید مناقصه شماره 98/12 ( یک مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید سه قلم انواع کابل ایرکور کانالی بشرح ذیل و بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد درصد ریالی اقدام نماید. لذا ... ادامه مطلب

۱۹

خرداد۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۱۳

0  
آگهي مناقصه شماره 98/13 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجرای swap و جمع آوری سایتهای GSM محور 1 شمال استان بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا از كليه اشخاص حقیقی ... ادامه مطلب

۱۸

خرداد۱۳۹۸

آگهی تجدید مناقصه شماره ۹۸/۷

0  
آگهي تجدید مناقصه شماره 98/7 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام  عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری و شبکه کابل به منظور ترمیم و بهینه سازی آب بردگیهای کلیه مسیرهای فیبرنوری در سطح استان  بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های ... ادامه مطلب

۱۸

خرداد۱۳۹۸

آگهی تجدید مناقصه شماره ۹۸/۶

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید سه قلم کابل دراپ بشرح ذیل و بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد درصد ریالی اقدام نماید. لذا از كليه تولید کنندگان حقوقی داخلی واجد شرايط دعوت ... ادامه مطلب

۰۵

خرداد۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۱۲/۹۸

0  
آگهي مناقصه شماره 12/98 ( یک مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید سه قلم انواع کابل ایرکور کانالی بشرح ذیل و بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت صد درصد ریالی اقدام نماید. لذا ... ادامه مطلب

۰۵

خرداد۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۱۱/۹۸

0  
آگهي مناقصه شماره 11/98 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام  عملیات اجرای فیبرنوری شهرستان سپیدان : سایتهای  ایرانسل  (8990) و همراه اول  (0860) به مرکز سپیدان ، فیبرنوری روستایی (1826) رودشیر به مفصل فیبر سپیدان – مهرنجان ، فیبرنوری روستایی (1802) ... ادامه مطلب

۰۵

خرداد۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۱۰/۹۸

0  
آگهي مناقصه شماره 10/98 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام  عملیات اجرای فیبرنوری 24 کر سده به سایت ایرانسل (9079 ) فیبرنوری 48 کر سده تا خسرو شیرین و محمدآباد – فیبرنوری 24 کر خسروشیرین تا فتح آباد  و سایتهای بین ... ادامه مطلب

۰۵

خرداد۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۹/۹۸

0  
آگهي مناقصه شماره 9/98 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام عملیات اجرای فیبرنوری  USO مربوط به طرحهای گلار ، کوره  بیدشهر ، هیرم و سایتهای بین مسیر بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی ... ادامه مطلب

۰۵

خرداد۱۳۹۸

آگهی مناقصه شماره ۸/۹۸

0  
آگهي مناقصه شماره 8/98 ( دو مرحله ای ) شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام  عملیات اجرای فیبرنوری USO مربوط به طرحهای اوز ، کهنه قدیم و جدید ، اسلام آباد ، قلات و سایتهای بین مسیر بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های ... ادامه مطلب

۲۵

اردیبهشت۱۳۹۸

مناقصه شماره ۹۸/۷

0  
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به انجام  عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری و شبکه کابل به منظور ترمیم و بهینه سازی آب بردگیهای کلیه مسیرهای فیبرنوری در سطح استان  بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. ... ادامه مطلب
font-family: 'yekan';